Cần thuê 1 phòng khoảng 2tr<

Cần thuê 1 phòng khoảng 2tr<

Cần thuê 1 phòng khoảng 2tr<

Cần thuê 1 phòng khoảng 2tr<

1,500,000 VNĐ - 12 m2

Cần timg phòng tại hải châu càng tốt

  • Cần thuê
  • Diện tích: 12 m2
  • Duyệt tin: admin
  • Còn phòng
Địa chỉ trên bản đồ

Tin tương tự


CHAT TRỰC TUYẾN